Wij gebruiken cookies om u ervan te verzekeren dat u de beste gebruikerservaring krijgt op onze website.
Door dit bericht te sluiten gaat u akkoord met het cookiebeleid. sluiten

ALTIJD AL ANDERS

Facebook Twitter Tolerance United

Voor iedereen die vragen of behoefte aan advies heeft bieden onderstaande organisaties een helpende hand. Er is een verdeling gemaakt in persoonlijke en professionele ondersteuning.


voor homoseksuele ouderen en directe omgeving

ROZE OUDEREN ORGANISATIESRoze 50+ Nederland

Deze organisatie geeft informatie over roze zorg, welzijn en wonen vóór en door homoseksuele vijftigplussers. Op de website is nieuws, een TV kanaal en zijn landelijke contactgroepen voor activiteiten en dagbestedingen te vinden.

www.roze50plus.nl

COC Nederland

Deze organisatie komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Het COC is actief op tal van gebieden zoals politiek, cultuur en roze ouderen.

www.coc.nl/thema/50plus

ANBO Roze

Onderdeel van ANBO, de landelijke ouderenbond. ANBO Roze richt zich specifiek op homoseksuele, lesbische en biseksuele ouderen van vijftig jaar en ouder. Door het organiseren van gespreksgroepen ontstaat onderling contact. Een overzicht van deze regionale groepen is terug te vinden via onderstaande link.

www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/cpdf-folder-roze.pdf

ZORGVERLENINGRoze zorg

Op deze website is onder het onderdeel ‘Roze Loper’ informatie te vinden over woon-, zorgcentra en thuiszorgorganisaties die specifiek aandacht besteden aan homoseksualiteit.

Daarnaast zijn ook zorg gerelateerde zaken en links naar websites over tolerante huisartsen, thuiszorg en specifieke verzekeringen terug te vinden.

www.rozezorg.nl

HULP- EN CONTACTGROEPENCOC regionaal

Lokale COC verenigingen bieden ook ondersteuning aan roze ouderen. Deze verenigingen staan onder aan de landelijke COC website vermeld.

www.coc.nl

Orpheus

Een vereniging voor iedereen die in een heterorelatie te maken krijgt met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of partner. Orpheus biedt ondermeer telefonische opvang en organiseert gespreksavonden en weekenden.

www.orpheushulpverlening.nl

Transvisie

Deze organisatie ondersteunt transseksuelen en transgenders en hun omgeving. Door werkgroepen en individuele gesprekken brengen ze mensen met elkaar in contact. Daarnaast geeft Transvisie ook informatie en voorlichting over transseksualiteit.

www.transvisie.net

Transgendernetwerk Nederland

De stichting zet zich in voor de emancipatie van transgenders en bestrijding van discriminatie. Door het bundelen van belangenorganisaties wordt de emancipatie en het welzijn van transgenders bevordert.

http://transgendernetwerk.nl

ROZE WOONPROJECTENDoor vergrijzing van de samenleving neemt ook het aantal oudere homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders toe. Diverse organisaties houden zich specifiek bezig met de uitvoering van woon- en zorgcomplexen voor roze ouderen of initiatieven hiertoe.


L.A. Rieshuis

Uniek in Nederland is dit Amsterdamse zorgcomplex met zeven aanleunwoningen voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

www.osiragroep.nl/l.a._rieshuis_1447.html

Huize Klivia

Woningstichting Rochdale, COC Amsterdam, Osira en outForever hebben een initiatief voor de realisatie van 24 roze zorgwoningen in Amsterdam-West opgezet.

www.rochdale.nl/over-ons/nieuws/28/520/roze-woongemeenschap-in-west.aspx

La Vie en Rose

In Den Haag bestaat het initiatief om een woongroep voor roze ouderen en tolerante medebewoners in een complex te realiseren.

www.cochaaglanden.nl/lavieenrose.htm
Voor professionals en hulpverleners

ALGEMEENRoze 50+ Nederland

Voor zorgpersoneel en vrijwilligers staan op de kennisbank van deze website relevante artikelen over zorg en welzijn van roze vijftig plussers.

www.roze50plus.nl/artikelen/2/kennisbank

Deze organisatie biedt ook een toolkit aan. Hierin zijn initiatieven opgenomen die homoseksualiteit onder ouderen bespreekbaar maken: films, theaterproducties, foto-exposities et cetera. De toolkit wordt ingezet bij opleidingen en het homovriendelijk maken van thuiszorgorganisaties en instellingen.

www.roze50plus.nl/assets/1d666855/toolkituitgebreid.pdf

outForever

Deze organisatie zet zich in voor roze zorg en wonen. Door middel van enquêtes worden de vragen van mensen met roze woonwensen gekoppeld aan het aanbod van woningcorporaties en zorgverleners. Inmiddels heeft outForever een database met de woonwensen van zo'n 800 roze ouderen. Deze gegevens worden ingezet om woningen en zorgvoorzieningen op maat te maken.

www.outforever.nl

KENNISCENTRAMovisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken zoals welzijn, zorg en veiligheid. Movisie publiceert diverse factsheets met gegevens over ondermeer emancipatie en zorg voor roze ouderen.

www.movisie.nl/search/content/factsheet%20roze%20oudere

Vilans

Kenniscentrum voor langdurige zorg met specifieke aandacht voor roze ouderen. Als partner van Roze 50+ Nederland organiseert Vilans ook trainingen voor managers en zorgverleners in de roze ouderenzorg. De opgedane kennis draagt er toe bij dat homoseksuele mannen en vrouwen zich beter thuis voelen in zorg- en wooncomplexen.

www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Diensten/Diensten-Training-Roze-ouderen-in-de-zorg.html

© 2013 Tolerance United. Alle rechten voorbehouden.